Z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską, w ramach której oferujemy:

  • bieżącą promocję na facebookowej stronie fb@Kontent
  • umieszczenie informacji na stronie internetowej
  • patronaty
  • prowadzenie spotkań autorskich, współorganizację imprez kulturalnych etc.
  • wymianę partnerską (np. reklama – publikacja książkowa).

Do współpracy zapraszamy autorów i autorki książek (w szczególności poetyckich), wydawnictwa, krytyków i krytyczki, księgarzy i księgarki oraz organizatorów i organizatorki wydarzeń literackich. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje.

 Zasady przyznawania patronatu