kwartalnik kontent

Kwartalnik KONTENT powstał w roku 2017. Podstawową ideą, która nam przyświecała, było stworzenie uniwersalnej i ogólnodostępnej platformy dyskusyjnej dla poetów i krytyków, która będzie stała na wysokim poziomie merytorycznym, jak i będzie dostępna nie tylko dla wąskiego grona pasjonatów. Wraz z ukazaniem się pierwszego numeru rozpoczęliśmy również cykl imprez premierowych, które każdorazowo gromadzą kilkadziesiąt do nawet kilkuset osób.

Nasze pismo jest inicjatywą całkowicie oddolną, przygotowaną od zera przez redakcję, która początkowo składała się z Weroniki Janeczko, Marcina Świątkowskiego, Aleksandry Kucharskiej i Mikołaja Borkowskiego. Ogromne zainteresowanie, z którym się spotkaliśmy, zaowocował utworzeniem fundacji i wydawnictwa KONTENT.

KONTENT ukazuje się w cyklu kwartalnym, cztery razy w roku. Za każdym razem grupuje kilkadziesiąt tekstów poetyckich i prozatorskich, z których każdy opatrzony jest komentarzem, napisanym przez krytyka literackiego wyznaczonego przez redakcję.

W kwartalniku publikujemy nie tylko autorów uznanych i obecnych od dawna w polskim polu poetyckim, ale również debiutantów, zarówno krytycznych jak i poetyckich i prozaickich. Wśród nagradzanych autorów, którzy gościli na naszych łamach wymienić można m. in. Szymona Słomczyńskiego, Tomasza Bąka, Katarzynę Fetlińską, Adama Kaczanowskiego, Jacka Dehnela, Małgorzatę Lebdę, Dawida Mateusza, Agnieszkę Wolny-Hamkało, Julię Fiedorczuk czy Ilonę Witkowską zaś wśród krytyków Pawła Kaczmarskiego, Martę Koronkiewicz, Paulinę Małochleb, Jakuba Skurtysa czy Rafała Gawina.

Nabór do kwartalnika prowadzony jest w trybie ciągłym. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych w postaci wierszy i prozy, jak również kontaktu w sprawie tworzenia artykułów krytycznych. Więcej informacji w zakładce dla autorów.

Kwartalnik ukazuje się w bezpłatnej wersji internetowej oraz niewielkim (do 50 sztuk) nakładzie papierowym.