Skip to content →

Email główny: redakcja@kontent.net.pl
Promocja/współpraca: promocja@kontent.net.pl
R. naczelna: Weronika Janeczko; weronika.janeczko@kontent.net.pl

Facebook: http://facebook.com/kwartalnik.kontent/
Instagram: @kontentkwartalnik

 

Z-ca redaktor naczelnej:
Marcin Świątkowski; marcin.swiatkowski@kontent.net.pl
Sekretarz redakcji:
Mikołaj Borkowski; mikolaj.borkowski@kontent.net.pl
Dział promocji:
Aleksandra Kucharska; aleksandra.kucharska@kontent.net.pl
Redaktor:
Zuzanna Sala; zuzanna.sala@kontent.net.pl

Opracowanie graficzne: Aleksandra Ćwikowska
aleksandra.cwikowska@kaligraf.eu, fb@Nibme

 

Wydawca: KONTENT
NIP 6762536110
REGON 36829091000000
ul. Berka Joselewicza 9/12
31-051 Kraków
Współpracownicy:
Magdalena Krzemieniewska (reklama) ° Kahna Horabik (media) °  Maria Halaba (foto) ° Adam Partyka (www)