Skip to content →

Fundacja Bratniak

Z niekłamaną przyjemnością donosimy, że nasze pismo otrzymało dofinansowanie od Fundacji Bratniak. Serdecznie dziękujemy za zaufanie!

 

http://www.bratniak.krakow.pl/

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” została powołana do życia aktem notarialnym 12 lutego 1992 roku. Fundatorami byli: prof. Lucjan Suchanek, Rektor ds. Studiów, reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Janusz Boś, Witold Ryś,  Jerzy Roś, Edward Rysiewicz, Grzegorz Wątroba (Murzański) – reprezentujący środowisko akademickie uczelni.

Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno – bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.

Published in Aktualności Non classé