Prowadzimy ciągły nabór wierszy, prozy, esejów oraz szkiców krytycznych, a także poetyckich memów. Każdy z utworów powinien być własnością autora. Maksymalna liczba wierszy – pięć (z których zostanie wybrany jeden lub trzy), opowiadań – trzy (z których zostanie wybrane jedno), fragment prozy do 40 tys. znaków, szkic krytyczny do 60 tys. znaków (limitu dolnego nie ma, chętnie przyjmiemy też miniatury). Termin nadsyłania tekstów do 10. numeru to 5 lipca. Samodzielne teksty krytyczne i prozę przyjmujemy do 10 lipca. Teksty nadesłane po tych terminach będą brane pod uwagę w naborach do kolejnego numeru.


Każdy tekst w KONTENCIE jest opatrzony zleconym komentarzem krytycznym. Dlatego zapraszamy krytyków do zapisywania się na naszą listę współpracowniczą.

Teksty zbierane są drogą mailową. Wiadomość należy wysłać na adres redakcja@kontent.net.pl

Nadsyłany mail tytułowany jest następująco: Nazwisko autora_wiersz/opo/proz/szkic. Bardzo prosimy o zamieszczenie swojego nazwiska w nazwie pliku. Format *.doc lub *.docx, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5.  Prosimy nie przysyłać plików w *.pdf. Jeżeli autor posługuje się pseudonimem należy oznaczyć to wyraźnie w pliku. Prosimy również o zaznaczenie, czy tekst był wcześniej publikowany. Teksty nowe mają pierwszeństwo.


O przyjęciu tekstów do numeru decyduje kolegium redakcyjne. Informacja rozsyłana jest drogą mailową. W ramach publikacji oferujemy niewielkie honorarium z umową licencyjną lub z odstąpieniem praw.