Skip to content →

Prowadzimy ciągły nabór wierszy, prozy, esejów oraz szkiców krytycznych, a także poetyckich memów. Każdy z utworów powinien być własnością autora. Maksymalna liczba wierszy – pięć, opowiadań – trzy, fragment prozy do 40 tys. znaków, szkic krytyczny do 40 tys. znaków (limitu dolnego nie ma, chętnie przyjmiemy też miniatury). Termin nadsyłania tekstów poetyckich i prozatorskich do drugiego numeru to 31 lipca. Termin nadsyłania samodzielnych tekstów krytycznych (esejów, recenzji itd.) to 15 sierpnia.

Każdy tekst w KONTENCIE jest opatrzony zleconym komentarzem krytycznym. Dlatego zapraszamy krytyków do zapisywania się na naszą listę współpracowniczą.

Teksty zbierane są drogą mailową. Wiadomość należy wysłać na adres redakcja@kontent.net.pl

Nadsyłany mail tytułowany jest następująco: Nazwisko autora_wiersz/opo/proz/szkic. Bardzo prosimy o zamieszczenie swojego nazwiska w nazwie pliku. Format *.doc lub *.docx, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5.  Prosimy nie przysyłać plików w *.pdf. Jeżeli autor posługuje się pseudonimem należy oznaczyć to wyraźnie w pliku. Prosimy również o zaznaczenie, czy tekst był wcześniej publikowany.

O przyjęciu tekstów do numeru decyduje kolegium redakcyjne. Informacja rozsyłana jest drogą mailową.