Tomasz Bąk / Zuzanna Sala

Wiersze/komentarze
Autorem wierszy jest Tomasz Bąk, zaś komentarza, zatytułowanego Żadnych Don Kichotów - Zuzanna Sala. Pełen zestaw można odnaleźć w pierwszym numerze KONTENTu na str. 6-14. Luty. Sześć strof o miłościach trudnych Wytrzepuję Cię z kieszeni kurtki. Uczę psa wymawiać Twoje imię. Pozdrawiam Cię z okna samochodu. Chyba coś nam zdechło. Chyba coś nam zdechło. Bo przyszła odwilż i rozpływasz się w smętnych dekoracjach, rozpływasz się w to cieknące szarością miasto w które z płomienną nadzieją ciskam niedopałki. Bo coś nam zdechło, na pewno, mówię 'miłość' i 'dead' tylko słyszę, 'Ty' rozpływa się w cieknącą szarość popołudnia, 'ja' zabójczo nie narzuca się tramwajom. Znów żebrzemy o sens na przystanku MPK: gwiazdy tłoczą się na nieboskłonie jak pangi, następuje powolna krystalizacja chaosu - mów jeszcze, wymyśl zwierzę, które opowie żart suchy jak…
Read More